Integruota pasaulio pažinimo ir fizinio ugdymo pamoka 3-ios klasės mokiniams. Mokytoja S. Talalienė.

Vasara – tai aktyvaus laisvalaikio metas. Žymiai dažniau būname gamtoje, prie vandens telkinių, stengdamiesi išnaudoti  visas vasaros mums suteiktas galimybes puikiai pailsėti. Atostogos vaikams suteikia daug džiaugsmo ir įvairių pramogų, tačiau padidina traumų bei nelaimingų atsitikimų galimybes.

Įvykus nelaimingam įvykiui ar traumai, visada labai svarbu pirmosios pagalbos suteikimas. Medikai ne visada gali greitai atvykti į įvykio vietą, todėl nelaimingo atsitikimo baigtis dažnai būna gyvybės ir mirties klausimas, kuris priklauso nuo šalia esančių žmonių ir nuo to ar jie moka teikti pirmąją pagalbą. Sugaišta minutė gali lemti žmogaus gyvybę.

Švietimo analizėje „Valstybinė švietimo strategija 201-2022 m.: tikslai, problemos, tobulinimo kryptys“ nurodyta, kad viena iš ugdymo kokybės trūkumo priežasčių yra komandinio pedagogų darbo stoka. Siekdama geresnės ugdymo kokybės Jonavos rajono Šveicarijos progimnazija organizuoja respublikinį socialinių partnerysčių projektą „Kūrybingi mokytojai – sėkmingi mokiniai“, kurio metu mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai tobulins kompetencijas, dalinsis gerąja patirtimi su kolegomis.

Balandžio 4-ąją dieną vykusio Jonavos rajono rusų (užsienio) kalbos meninio skaitymo konkurso 1-os vietos (Viktorija, 6kl.) ir 2-os vietos (Marija, 6kl.) laimėtojos. Sveikiname ir didžiuojamės. Mokines paruošė rusų kalbos mokytoja J. Juškienė.

Šiandien progimnazijoje vyko nuotaikinga ir linksma Mokinių tarybos inicijuota akcija „Diena be kuprinių“. Sveikiname nugalėtojus - Liepą 8 kl.,  Emelitą 8 kl, Justą 7 kl., Viltę 6 kl.