DofE programos dalyviams suteikiamos galimybės:

  • Susirasti naujų draugų;
  • Mokytis tolerancijos;
  • Geriau susipažinti su savo stiprybėmis ir silpnybėmis;
  • Patirti nuotykių;
  • Stiprinti motyvaciją išbandyti naujus dalykus, kartu ir mokytis; 
  • Išmokti keltis pamatuojamus tikslus ir reguliariai jų siekti; 
  • Tobulinti problemų sprendimo įgūdžius; 
  • Gerinti refleksijos įgūdžius;
  • Susipažinti su įvairiomis profesijomis ir lengviau apsispręsti, ką studijuoti.