Šiuo metu susitikimų, pasitarimų, posėdžių su privačių interesų turinčiais asmenimis nėra suplanuota.

Direktorės darbotvarkė 2022 m. lapkričio mėn.

Pavaduotojos ugdymui darbotvarkė 2022 m. lapkričio mėn.

Pavaduotojo ikimokykliniam ugdymui darbotvarkė 2022 m. lapkričio mėn. 

Pavaduotojos ūkiui darbotvarkė 2022 m. lapkričio mėn.