Šveicarijos progimnazijos 6–8 klasių mokiniai gegužės 11 d. dalyvavo konkurse „Sportuok, mokykis, tobulėk!“, kuris vyko  Ruklos Jono Stanislausko mokykloje-daugiafunkciame centre.  Konkursą sudarė  dvi dalys. Pirmoji dalis, tai viktorinos užduočių atlikimas rusų kalba ir antroji – varžybos (estafetės). Konkurso nugalėtojai buvo skelbiami susumavus rusų kalbos konkurso ir fizinio ugdymo estafečių varžybų rezultatus. Juos susumavus, mūsų progimnazijos komanda ,,Šveicarija“  užėmė II - rą vietą! Vaikus konkursui ruošė rusų kalbos mokytoja Jolanta Juškienė bei fizinio ugdymo mokytojos Daiva Juknelienė ir Kamilė Bapkauskienė. Mokytojos  dėkoja mokiniams už norą dalyvauti ir nugalėti, už triūsą ruošiantis konkursui, už puikų komandinį darbą, už draugiškumą ir vienybę! Jūs šaunuoliai!

Integruota pasaulio pažinimo ir fizinio ugdymo pamoka 3-ios klasės mokiniams. Mokytoja S. Talalienė.

Balandžio 4-ąją dieną vykusio Jonavos rajono rusų (užsienio) kalbos meninio skaitymo konkurso 1-os vietos (Viktorija, 6kl.) ir 2-os vietos (Marija, 6kl.) laimėtojos. Sveikiname ir didžiuojamės. Mokines paruošė rusų kalbos mokytoja J. Juškienė.

Vasara – tai aktyvaus laisvalaikio metas. Žymiai dažniau būname gamtoje, prie vandens telkinių, stengdamiesi išnaudoti  visas vasaros mums suteiktas galimybes puikiai pailsėti. Atostogos vaikams suteikia daug džiaugsmo ir įvairių pramogų, tačiau padidina traumų bei nelaimingų atsitikimų galimybes.

Įvykus nelaimingam įvykiui ar traumai, visada labai svarbu pirmosios pagalbos suteikimas. Medikai ne visada gali greitai atvykti į įvykio vietą, todėl nelaimingo atsitikimo baigtis dažnai būna gyvybės ir mirties klausimas, kuris priklauso nuo šalia esančių žmonių ir nuo to ar jie moka teikti pirmąją pagalbą. Sugaišta minutė gali lemti žmogaus gyvybę.

Švietimo analizėje „Valstybinė švietimo strategija 201-2022 m.: tikslai, problemos, tobulinimo kryptys“ nurodyta, kad viena iš ugdymo kokybės trūkumo priežasčių yra komandinio pedagogų darbo stoka. Siekdama geresnės ugdymo kokybės Jonavos rajono Šveicarijos progimnazija organizuoja respublikinį socialinių partnerysčių projektą „Kūrybingi mokytojai – sėkmingi mokiniai“, kurio metu mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai tobulins kompetencijas, dalinsis gerąja patirtimi su kolegomis.