Švietimo pagalbos specialistai ir mokytojų padėjėjai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybės pavadinimas

Kvalifikacinė kategorija

Darbo krūvis (etatas)

Kontaktai (tel., el. p.)

1.

Diana Cigasaitė

Psichologė

IV kat.

0,25

Tel. (8 349) 47 280

el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2.

Aušra Gudonavičienė

Socialinė pedagogė

 Socialinis pedagogas

0,5

Tel. (8 349) 47 280

 El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

3.

Daiva Jurevičienė

Logopedė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

0,5

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

4.

Alina Klevinskienė

Mokytojo padėjėja

Chemijos-biologijos vyresnioji mokytoja 

0,5

Tel. (8 349) 47 280

el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

5.

Rasa Kilijonaitė

Mokytojo padėjėja

Vyresnioji socialinė pedagogė, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė

0,5

Tel. (8 349) 47 280

el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Irena Pratkelienė, tel. (8 600) 15 681, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Psichologė Diana Cigasaitė

Darbo laikas:  trečiadieniais 8.00 – 13.00 val.

Psichologinės pagalbos tikslas - padėti mokiniams ir mokytojams susikurti ar atgauti dvasinę darną, gebėjimą kokybiškai ir sveikai gyventi bei mokytis.

Psichologinės pagalbos uždaviniai:

 • Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bei padėti jas spręsti.
 • Stiprinti mokytojų, tėvų gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų.
 • Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo(-si) procese.

Psichologo veiklos kryptys:

 • Konsultavimas (mokinių, jų tėvų, mokytojų individualus konsultavimas, aptariant ir sprendžiant asmenines problemas).
 • Tiriamoji veikla (tirti, analizuoti kylančias psichologines problemas ir jas spręsti).
 • Įvertinimas (mokinio psichodiagnostinis vertinimas, išvadų teikimas, rekomendacijų rengimas ir teikimas mokytojams, tėvams).
 • Šviečiamoji veikla (mokinių, jų tėvų, mokytojų švietimas aktualiais psichologiniais klausimais).

Pagalba mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 • Mokinys (savarankiškai, neturint 16 metų, gaunamas tėvų sutikimas);
 • Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • Mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

 

Socialinė pedagogė Aušra Gudonavičienė

el.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

tel. 867118050

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus ir ateities perspektyvas, teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę, pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokyklos administracija, mokinių tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.

Socialinio pedagogo veikla:

 • Padeda mokiniams adaptuotis mokykloje;
 • Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;
 • Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;
 • Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje ir užjos ribų;
 • Vykdo prevencines programas;
 • Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą.
 • Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.

Socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

 • Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).
 • Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja).
 • Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako).
 • Korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja).
 • Šviečiamąją (informuoja, aiškina).
 • Koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia-perduoda informaciją).
 • Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti).
 • Teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus).
 • Socialinio ugdymo.

 

Logopedė Daiva Jurevičienė

Tėvus  ( globėjus) konsultuoja:

I-IV      8.00-10.00

Logopedo pagrindinis uždavinys – rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei kitų komunikacijos sutrikimų korekcija.

Logopedo teikiama pagalba

 • Mokinių kalbos ir kalbėjimo gebėjimų bei raidos vertinimas,  kalbos ir kalbėjimo sutrikimų nustatymas.
 • Tiesioginės ir netiesioginės individualios, pogrupinės, grupinės logopedinės pagalbos planavimas ir teikimas.
 • Logopedinės pagalbos rezultatų vertinimas ir aptarimas su mokiniu, jo šeimos nariais ir (ar) kitais suinteresuotais asmenimis.
 • Informacijos sklaida ir mokyklos bendruomenės ( pedagogų, tėvų ) švietimas apie kalbėjimo ir kalbos sutrikimus,  aktualiais kalbėjimo ir kalbos  sutrikimų prevencijos bei jų  šalinimo klausimais.