Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

Lietuvos Respublikos konstitucija

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą publikuojami:

LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt