Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Voveraitė“ pedagoginiai darbuotojai

Eil.Nr.

Darbuotojo  pavardė, vardas

Kvalifikacinė kategorija

Pareigos

Pareigybės aprašymas

Kontaktai

1.

Adamonienė Zita

Vyresnioji mokytoja

7 klasės vadovė, fizikos ir matematikos mokytoja, bibliotekininkė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė

Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas
Bibliotekininko pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2.   

Balčienė Loreta

Mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo

mokytoja, pailgintos dienos

grupės auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

3.    

Bapkauskienė Kamilė

Mokytoja

8 klasės vadovė, fizinio ugdymo mokytoja

Fizinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

4.  

Cigasaitė Diana

Vyresnioji mokytoja

Dailės, technologijų mokytoja

Dailės mokytojo pareigybės aprašymas

Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

5.     

Juknelienė Daiva

Vyresnioji mokytoja

 

Fizinio ugdymo mokytoja,

mokytojų atestacijos komisijos

narė

Fizinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

6. 

Jurevičienė Daiva

Vyresnioji mokytoja

 

Lietuvių kalbos ir literatūros

mokytoja, progimnazijos

tarybos pirmininkė

Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

7.  

Juškienė Jolanta

 

Vyresnioji mokytoja

 

Užsienio kalbos (rusų), žmogaus

saugos mokytoja,

progimnazijos darbo tarybos

pirmininkė

Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas

Civilinės saugos ir saugaus eismo mokytojo pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

8. 

Kuznecova Goda

-

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

9.  

Lisovskaja Rūta

Vyresnioji auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 124 El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

10.  

Lukošenkina Eglė

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 124

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

11.

Morkūnienė Asta

Vyresnioji

auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo

mokytoja, ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo

mokytojų metodinės grupės

pirmininkė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 124

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

12.    

Ramanauskas

Deimantas

Mokytojas

6 klasės vadovas, istorijos

mokytojas

Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

13.

Rasiulienė Danutė

 

Vyresnioji

mokytoja

 

Direktoriaus pavaduotoja

ugdymui, ikimokyklinio

ugdymo, geografijos mokytoja,

mokyklos tarybos narė,

mokytojų atestacijos komisijos

narė

Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280, (8 349) 47 124 El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

14.   

Ruplienė Silvija

Mokytoja

metodininkė

Gamtos ir žmogaus, biologijos,

chemijos mokytoja

Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas

Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas

 

Tel. (8 349) 47 280, (8 349) 47 124 El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

15.  

Slabšienė

Raimonda

Vyresnioji

mokytoja

3 klasės mokytoja, pailgintos

dienos grupės auklėtoja

Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymas 

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

16.   

Šimaitienė Daiva

Vyresnioji

mokytoja

Informacinių technologijų

mokytoja

Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

17.  

Talalienė Stanislava

Vyresnioji

mokytoja

4 klasės mokytoja, pradinio

ugdymo mokytojų metodinės

grupės pirmininkė

Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

18.

Toločkienė Dalia

Mokytoja

Muzikos ir neformaliojo

švietimo meninio ugdymo

mokytoja

Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas

Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

19.   

Tomaš Vaineta

Mokytoja

metodininkė

Užsienio kalbos (anglų)

mokytoja, direktoriaus

pavaduotoja ugdymui, mokytojų

atestacijos komisijos narė

Anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 72 923 El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

20. 

Zabielaitė Sonata

Mokytoja

1 klasės mokytoja

Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

21.

Zujevaitė Vitalija

Vyresnioji

mokytoja

Dorinio ugdymo (etikos)

mokytoja

Etikos mokytojo pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

22.   

Žiemienė Vilma

Vyresnioji

mokytoja

2 klasės mokytoja, dorinio

ugdymo (tikybos) mokytoja

Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Voveraitė“ aplinkos darbuotojai

 

Eil.Nr.

Darbuotojo  pavardė, vardas

Pareigos

Kontaktai

1. 

Brazauskienė Džiuginta

Raštvedė, duomenų įvesties operatorė

Raštvedės pareigybės aprašymas
Duomenų įvesties operatorės pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2.   

Galinienė Audra

Valytoja

Pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

3.   

Giniatulinas Viačeslavas

Kiemsargis, pagalbinis darbininkas

Kiemsargio pareigybės aprašymas
Pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 124

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

4.   

Gotovtienė Jevgenija

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

5.

Jarackas Evaldas

Autobuso vairuotojas, katilinės kūrikas

Autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas
Katilinįs kūriko pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

6.  

Juknelienė Daiva

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui, ūkvedė

Direktoriaus pavaduotojos ūkiui pareigybės aprašymas
Ūkvedžio pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

7.    

Kučinskas Rimas

Elektrikas

Pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

8.  

Lukoševičienė Anelė

Mokyklos budėtoja

Pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

9.    

Markevičienė Nijolė

 

Valytoja

Pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

10.   

Mieliulienė Vaida

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 124

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

11.  

Narušienė Renata

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 124

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

12.  

Statkevičius Juozas

Statinių priežiūros darbininkas, kiemsargis

Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas
Kiemsargio pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

13.                

Survilienė Dangutė

Valytoja

Pareigybės aprašymas

Tel. (8 349) 47 280

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.