Grupių darbo laikas

Ikimokyklinė lopšelio grupė 8.00-17.00 val. (9 val.)

Ikimokyklinio ugdymo grupė 7.30- 18.00 val. (10.5 val.)

Vaikai į įstaigą priimami pateikus medicininę pažymą apie vaiko sveikatos būklę.

Vaikas į ikimokyklinę lopšelio grupę priimamas nuo 2 metų iki 4 metų, į ikimokyklinio ugdymo grupę – nuo 3 metų iki 6 metų.

Vaiką iš grupės atsiima tėvai arba kitas suaugęs asmuo, tėvams pateikus prašymą raštu ir suderinus su įstaigos vadovu 

 

Registracija

Prašymus dėl priėmimo galite pateikti elektroninėje priėmimo į Jonavos darželius sistemoje:

http://jonavosdarzeliai.lt/index.php

Prašymo dėl vaiko priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio/priešmokykliniougdymo grupę forma

 

Dokumentai

Jonavos rajono Šveicarijos pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programa

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų Jonavos rajono Šveicarijos pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Voveraitė“ pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašas