2021 m. gegužės mėnesio darbo planas

2021 metų veiklos planas

Direktoriaus įsakymas dėl Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 1V-51 „Dėl Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos 2019-2020 m.m. ir 2020-2021 m.m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo

2020 m. veiklos planas 

Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos 2020-2022 metų strateginis planas

2019-2020 ir 2020-2021 m.m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas

2019-2020 ir 2020-2021 m.m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano priedai

2019 m. veiklos planas

2018-2019 m.m. pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas

2018-2019 m.m. pradinio ugdymo programos ugdymo planas

Jonavos r. Šveicarijos pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos planas

Mokyklos direktoriaus įsakymas „Dėl Jonavos rajono Šveicarijos pagrindinės mokyklos 2017-2018 m.m.  pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano, patvirtinto mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1V-64 dalinio pakeitimo

Jonavos rajono Šveicarijos pagrindinės mokyklos 2017-2018 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas

Jonavos rajono Šveicarijos pagrindinės mokyklos 2017-2018 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas

Jonavos rajono Šveicarijos pagrindinės mokyklos strateginis planas 2017-2019 metams

Jonavos rajono Šveicarijos pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos planas