Rugsėjo 16 d. 6-os klasės mokiniai lankėsi Anykščiuose ir dalyvavo net keliose integruotose pamokose.  Pirmiausia mokiniai apsilankė Angelų muziejuje, kur integruotoje technologijų – lietuvių kalbos pamokoje mokiniams buvo pasiūlytos įvairios veiklos ir užduotys, skatinančios kūrybinį mąstymą, pastabumą, bendradarbiavimą tarpusavyje. Aktyviausi mokiniai buvo apdovanoti Angelų muziejaus atminimo dovanėlėmis.  Integruota gamtos ir matematikos pamoka vyko šalia Puntuko ir  Lajų take, kur mokiniai mokėsi atskirti medžių, krūmų, žolės ir samanų ardus, aiškinosi Lajų tako pavadinimo reikšmę, sudėties ir atimties veiksmus pasikartojo skaičiuodami laiptelius į bokštą ir matuodami Puntuko apimtį. Daugumos mokinių smalsumą sužadino inkilų ekspozicija, kurią apžiūrinėdami mokiniai spėliojo, koks sparnuotis kokiame inkile gyvena.