Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 1.7 papunkčiu nusprendė, kad mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

Vadovaudamasis šiuo nutarimu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1932 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė Pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 16 punktą dėl atostogų datų, tačiau bendra ugdymo proceso trukmė nebuvo sutrumpinta – liko 175 ugdymo dienos.

Vadovaujantis nurodytais dokumentais Šveicarijos progimnazijos pradinio ugdymo mokiniams paskutinė 2020-2021 m.m diena yra birželio 16 d.