Mokslo metai pagal ugdymo programą skirstomi pusmečiais.

I pusmetis – 2022-09-01 – 2023-01-31

II pusmetis (PUG-4 kl.) – 2023-02-01 – 2023-06-08

II pusmetis (5-8 kl.) – 2023-02-01 – 2023-06-22

 

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

 

 Mokinių vasaros atostogos:

PUG-4 kl.

2023 m. birželio 9 d. – rugpjūčio 31 d.

5-8 kl.

2023 m. birželio 23 d. – rugpjūčio 31 d.

 

Pamokų laikas:

1 pamoka      8.30 – 9.15

2 pamoka      9.25 – 10.10

3 pamoka      10.30 – 11.15

4 pamoka      11.35 – 12.20

5 pamoka      12.30 – 13.15

6 pamoka      13.25 – 14.10

7 pamoka      14.20 – 15.05