Švietimo analizėje „Valstybinė švietimo strategija 201-2022 m.: tikslai, problemos, tobulinimo kryptys“ nurodyta, kad viena iš ugdymo kokybės trūkumo priežasčių yra komandinio pedagogų darbo stoka. Siekdama geresnės ugdymo kokybės Jonavos rajono Šveicarijos progimnazija organizuoja respublikinį socialinių partnerysčių projektą „Kūrybingi mokytojai – sėkmingi mokiniai“, kurio metu mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai tobulins kompetencijas, dalinsis gerąja patirtimi su kolegomis.

Projektas susideda iš trijų renginių ciklų, ir pirmasis etapas vyko š.m. balandžio 20 d., kurio metu Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos, Jonavos rajono Kulvos A. Kulviečio pagrindinės mokyklos, Kauno rajono Šlienavos pagrindinės mokyklos, Kauno J. Laužiko ir Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos mokytojai pristatė savo ugdymo įstaigos veiklos sėkmės pavyzdžius, įgyvendintas veiklas. Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai skaitė pranešimus apie skaitmeninių priemonių panaudojimą pamokoje, „Dizaino“ mąstymą, gydomąjį fizinį ugdymą, projekto eTwinning integraciją į ugdymą, pozityviąją komunikaciją ugdymosi rezultatams, aktyviuosius ugdymo metodus fizinio ugdymo pamokoje, vaizdinių priemonių panaudojimą priešmokyklinio ugdymo grupėje, magiškąją STEAM laboratoriją.

Antrasis etapas vyks birželio mėnesį, o trečiasis – spalio mėnesį. Kviečiame ir daugiau mokyklų prisijungti prie mūsų projekto ir pasidalinti gerąja patirtimi.

Pavaduotoja ugdymui Vaineta Tomaš